Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Báo Công Thương đã tổ chức thành công: Diễn đàn Năng lượng Việt Nam với chủ đề “Phát triển năng lượng sạch – xu thế và thách thức.

Hầu hết ý kiến đều cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo là lời giải đáp duy nhất cho bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đại diện Veneria JSC có bà Tạ Thị Thanh Thanh-Giám đốc phát triển kinh doanh tham dự, những ý kiến của bà Thanh được giới thiệu trên báo đại đoàn kết.

http://daidoanket.vn/tim-loi-giai-cho-bai-toan-an-ninh-nang-luong-468798.html