VENERIA Tham Quan Nhà Máy Điện Mặt Trời Cát Hiệp, Bình Định

Ngày 5 tháng 12 năm 2019, bà Tạ Thị Thanh Thanh, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của VENERIA cùng các chuyên gia đã có buổi tham quan và thực hiện bay khảo sát tại nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp, Bình Định. Với công suất 49,5MW, nhà máy Cát Hiệp là dự án…
Read more